Schoolcommissie

Voor en door ouders!


Aan onze school is een Schoolcommissie verbonden, deze vormt een brug tussen ouders en school. De Schoolcommissie heeft een adviesfunctie richting schoolleiding en algemeen bestuur met name op het gebied van identiteit. De Schoolcommissie mag ook op andere terreinen advies geven: het onderwijs, de organisatie, het personeelsbeleid en het financieel beleid.†

Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de Schoolcommissie en de schoolleider. Eenmaal per jaar organiseert de Schoolcommissie een informatieavond voor alle ouders van de school. Het is ook haar taak jaarlijks verslag uit te brengen over alle werkzaamheden richting de ouders van de leerlingen.

Tijdens het schooljaar zijn de leden van de Schoolcommissie regelmatig aanwezig op school, bijvoorbeeld bij de jaaropening, christelijke vieringen en de afscheidsmusical.

Verder verzorgd de Schoolcommissie een attentie bij de verjaardag van de leerkrachten en de kerstpakketten.†

Op dit moment bestaat de Schoolcommissie uit:

Tijmen van Steeg (voorzitter)
Carolien Cornelisse (secretariaat)
Pieter-Willem Verdoold (algemeen bestuurslid)
Janneke Smit (gebedsuur)
Nienke van der Vlist (algemeen bestuurslid)

E-mailadres:†schoolcommissie.polsbroek@pcpotrivia.nl

Vereniging TriVia
Leden van de Schoolcommissie zijn lid van de vereniging TriVia, de vereniging voor protestants-christelijk primair onderwijs. Dit lidmaatschap kost €10 per persoon per jaar.†Bent u nog geen lid van de vereniging TriVia en vindt u de christelijke identiteit van waaruit het onderwijs gegeven wordt belangrijk? Dan moedigen wij u van harte aan om lid te worden!†Klik†hier voor het aanmeldingsformulier om lid te worden.†Het inschrijfformulier kan worden ingeleverd bij de schooldirecteur.