Identiteit

Onze school is een Protestant Christelijke basisschool. We geloven in God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Normen en waarden willen we vanuit Christelijk perspectief uitdragen. Dit doen we o.a. door bijbelgetrouw de verhalen uit de Bijbel te vertellen, onze liederen, gebeden, gesprekken en ons hele 'doen en laten'.

Op onze school zijn alle kinderen welkom waarvan de ouders onze uitgangspunten onderschrijven en/of respecteren.