Identiteit

Op de Eben HaŽzerschool geven we onderwijs vanuit een protestants christelijke levensbeschouwing. De praktijk van het schoolgebeuren houdt in de eerste plaats in dat we onderwijs willen geven en leven aan de hand van de Bijbel, vanuit de overtuiging dat Jezus Christus de Zoon van God is, onze Heiland en Verlosser.

Wanneer ouders hun kinderen aanmelden stemmen zij in met de uitgangspunten van de school of verklaren zij deze uitgangspunten te respecteren