Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Zij adviseert het schoolbestuur over allerlei zaken die de school betreffen. Zo kijkt zij kritisch naar het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan (financiŽle invulling), lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid (denk aan het omgangsprotocol), tussenschoolse opvang, kortom een breed terrein aan besluiten waarvoor de directie instemming van de MR moet vragen.

In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting. De MR is dus de gesprekspartner namens zowel de ouders als het personeel van het bestuur en de schoolleiding. Bij deze gesprekken staan de belangen van de school voorop.†

De data van de vergaderingen staan hieronder gepubliceerd, zodat iedereen kan lezen wat er wordt besproken.
De agenda hangt ook op het prikbord bij de hoofdingang.

Als u zelf onderwerpen in een vergadering besproken zou willen zien, stellen wij het zeer op prijs dat u die bij ons meldt.
Het zijn tenslotte uw kinderen waar het om gaat. Dit kan via†mrpolsbroek@pcpotrivia.nl

Ons basisreglement kunt u uiteraard downloaden.


Samenstelling

In het schooljaar 2018-2019 heeft de MR de volgende samenstelling:

- Eddy Erkelens, Personeelsgeleding MR en GMR, voorzitter
- Peter Teeuw, Personeelsgeleding MR
- Jenny de Heer, Oudergeleding MR
- Gerdine Kok, Oudergeleding MR, secretaris

Per schooljaar 2019-2020 zal het de volgende samenstelling omvatten:
- Peter Teeuw, Personeelsgeleding MR, voorzitter
- Hans Fokker, Personeelsgeleding MR
- Jenny de Heer, Oudergeleding MR
- Gerdine Kok, Oudergeleding MR, secretaris

- Eddy Erkelens - GMR


Vergaderdata 2018-2019

Alle vergaderingen beginnen om 19:00 in de school.
Dinsdag 3 september 2018 (notulen op aanvraag)
Maandag 29 oktober 2018 (notulen op aanvraag)
Maandag 3 december 2018 (notulen op aanvraag)
Maandag 21 januari 2019 (notulen op aanvraag)
Maandag 4 maart 2019 (notulen op aanvraag)
Maandag 15 april 2019 (notulen op aanvraag)
Maandag 27 mei 2019 (notulen op aanvraag)
Maandag 1 juli 2019 (notulen op aanvraag)


Jaarverslagen

Jaarverslag MR 2017-2018
Jaarverslag MR 2016-2017