Verbeterplan Medezeggenschapsraad (MR)

05 juli 2018
Hierbij ontvangt u het Verbeterplan voor schooljaar 2018-2019 namens de MR (Medezeggenschapsraads). Dit omvat de aanleiding en drie speerpunten: het schoolgebouw, de schooltijden en het informeren van ouders door leerkrachten. In het volgende schooljaar zal de MR zich hier bezig mee houden.
Hierbij ontvangt u het Verbeterplan voor schooljaar 2018-2019 namens de MR (Medezeggenschapsraads).†Dit omvat de aanleiding en drie speerpunten: het schoolgebouw, de schooltijden en het informeren van ouders door leerkrachten.

In het volgende schooljaar zal de MR zich hier bezig mee houden.

In de bijlage vindt u het verbeterplan als PDF-formaat vanwege leesbaarheid.

Reacties en/of opmerkingen kunnen naar †mrpolsbroek@pcpotrivia.nltarget="_blank">†