Vanuit de MR (11 september 2018)

11 september 2018
Verslag van de laatste vergadering en jaarplan op de website.

Afgelopen drie september zijn we als MR weer bij elkaar gekomen. We hebben samen met Stefan van Ee afspraken gemaakt over onze samenwerking en de plannen van de MR voor 2018-2019 besproken. Ook waren er 2 ouders van de oudercommissie aanwezig om toelichting te geven over hun taken. Zo hebben we op onze school een schoolcommissie, oudercommissie en MR. Waar is welke commissie van? Wij proberen u daar op verschillende wijze over te informeren; via informatieavonden en wij nodigen u uit om een vergadering bij te wonen. Ook kunt u op de website van onze school hier meer over lezen. Zijn er nog onduidelijkheden? benader ons gerust.

Het komende schooljaar verwachten we weer met enthousiasme de zaken op te pakken die aan ons worden voorgelegd. Iedere ouder kan en mag zijn/haar mening of ideeŽn kenbaar maken bij de MR. Heeft u vragen, problemen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Ook staan alle vergaderdata en jaarverslagen op de website: https://www.ebenhaezerpolsbroek.nl/medezeggingsschapraad

De MR is bereikbaar via het e-mailadres mrpolsbroek@pcpotrivia.nl

Hartelijke groeten,

Eddy Erkelens

Peter Teeuw

Jenny de Heer

Gerdine Kok