Informatiebrief schooltijden

05 november 2019
Beste ouder(s), verzorger(s),

Enige tijd geleden is er een informatieavond geweest over de schooltijden.
De MR heeft een verslag van deze avond gemaakt.
Dit verslag kunt u vinden onder het kopje nieuws.

Hartelijke groet,

Stefan