Omgangsprotocol

Pesten
We vinden het belangrijk dat alle kinderen, elke dag, met plezier naar school gaan. We hechten veel belang aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het omgaan met elkaar is daarom ook erg belangrijk. Toch gebeurt het wel eens dat kinderen gepest worden. Om duidelijkheid te geven hoe de school daarmee om gaat, is er een pestprotocol.

U kunt hier klikken om het pestprotocol te downloaden.

School en scheiding
Als leerkrachten van deze school hebben we te maken met gescheiden ouders. Om voor ouders en leerkrachten duidelijkheid te scheppen hoe de communicatie tussen school en ouders wettelijk moet verlopen, is er een protocol geschreven. Hierin staat beschreven hoe de school het contact met ouders rondom en na de scheiding vorm wil geven. Het protocol geeft duidelijkheid aan medewerkers van de school hoe te handelen in situaties waarin ze te maken hebben met scheiding van ouders van leerlingen en het geeft duidelijkheid over het schoolbeleid wat betreft informatievoorziening en afspraken over gesprekken met leerkrachten. Tevens bevat het protocol een informatieformulier dat gescheiden ouders gezamenlijk met de school invullen, zodat de formele afspraken voor de school duidelijk zijn.

Wanneer u hier klikt, kunt u het protocol School en Scheiding downloaden.