Groeien doen we samen!

We doen het samen
Ouders en school hebben hun eigen deskundigheid en specifieke verantwoordelijkheid. Wij streven ernaar vanuit onderling vertrouwen gezamenlijk de handen ineen te slaan om de kinderen optimaal te ondersteunen bij het leer- en ontwikkelproces. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ieder kind.
Gericht op groei
We streven er naar kinderen cognitief, sociaal en creatief te laten ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden wij met name de vakken taal, lezen en rekenen van belang. Naast kennisoverdracht geven we evenwichtige aandacht aan vaardigheden, creatieve en sociale vorming.†
Werken in vertrouwen
Wij vinden het belangrijk dat elke kind, elke dag, met plezier naar school gaat. Wij hechten belang aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen en de groep. Door een sterk pedagogisch klimaat, een goede werksfeer met duidelijkheid en structuur en wederzijds vertrouwen werken we aan veiligheid en geborgenheid voor de leerlingen, de leerkrachten en de ouders. We willen de kinderen leren wie ze zijn ten opzichte van de ander. Op school is iedereen belangrijk, ieder kind draagt bij op zijn of haar manier.
Een veilige leeromgeving voor iedereen
Ons doel is onderwijs te bieden dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van ieder kind, zodat ieder kind kan groeien en de volgende stap in zijn ontwikkeling kan maken. Een uitwerking daarvan is praten met het kind over wat het kind nodig heeft. Onderwijs op maat kan in het klein door aanpassingen in de groep of in het groot door begeleiding, gerichte ondersteuning of extra uitdaging. De leerlingen bereiden we voor op de maatschappij waarin veranderingen plaatsvinden.†In onze school willen wij vernieuwend bezig zijn passend bij de schoolcultuur en de populatie.

CBS Eben HaŽzer: Een goede basis voor de toekomst!