Activiteiten commissie

Aan onze school is een activiteitencommissie verbonden. De werkwijze met de daarbij de taken en bevoegdheden is in een reglement opgesteld (welk op school aanwezig is).De activiteitencommissie ondersteunt het team bijvoorbeeld bij het organiseren van excursies (schoolreisjes), sportactiviteiten, sinterklaasfeest, kerst-, paas- en pinkstervieringen, projecten, afscheidsavond groep 8 en het eindfeest.Ouders die tot lid van de activiteitencommissie worden verkozen, dienen deze activiteiten te verrichten in overeenstemming met de grondslag en het doel van de SPCOL.

Zoekt u contact met de oudercommissie? Spreek dan n van deze mensen aan of stuur een email naar mariekeklarenbeek@pcptrivia.nl


Leden van de activiteitencommissie
Mevr. B. van Duuren
Mevr. A. den Besten
Mevr. N. Aantjes
Mevr. M. Zuidervliet
Mevr. D. Sluijs
Marieke Klarenbeek (team)