TSO

Onze school biedt de gelegenheid voor tussenschoolse opvang (TSO). Op deze pagina treft u informatie en een aanmeldformulier voor de TSO.
Per 1 augustus 2006 is het bestuur wettelijk verantwoordelijk dat overblijven op school geregeld is. De TSO (tussenschoolse opvang) wordt verzorgd door een vaste groep ouders en leerkrachten die wekelijks of om de week het overblijven verzorgen. 
 
  Maandag   Dinsdag Donderdag   Vrijdag
Groep 1 en 2   twee overblijfouders  twee overblijfouders  twee overblijfouders  
Groep 3, 4, 5  leerkracht   leerkracht  leerkracht  overblijfouder
Groep 6, 7, 8  leerkracht  leerkracht  leerkracht  overblijfouder

De kinderen van groep 3 t/m 8 eten bij een leerkracht in de groep. Na het eten neemt de overblijfouder de verantwoordelijkheid over.

Overblijfcoördinator: Lydia Verstoep tsopolsbroek@gmail.com

Klik hier voor het overblijfprotocol. 
Klik hier voor de informatiebrief en het inschrijfformulier