School

Geschiedenis

De geschiedenis van de Eben HaŽzer begint op 18 februari 1903. De schoolvereniging onder de naam 'Eben HaŽzer' werd toen opgericht. Op 1 september 1903 stapten de eerste 55 leerlingen binnen. De school ligt midden in het Utrechtse Polsbroek. Het huidige schoolgebouw dateert van 1988. In 2002 is de school uitgebreid met een computerlokaal en twee ruimtes voor de individuele begeleiding voor leerlingen. Eťn van deze ruimtes wordt gebruikt door een logopediste; hierdoor is het mogelijk leerlingen te begeleiden die specifieke hulp bij de spraaktaalontwikkeling nodig hebben. Nagenoeg alle kinderen uit het dorp in de basisschoolleeftijd bezoeken de school. De school trekt ook kinderen uit het naburige dorp Vlist en uit Polsbroekerdam. Er zitten ongeveer 115 kinderen op de school. Het schoolteam bestaat uit 4 mannen en 8 vrouwen. De meeste teamleden werken fulltime; binnen het team werkt een intern begeleidster en twee onderwijsassistentes. De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk en coŲrdineert met het schoolteam het schoolgebeuren,† dit in samenspraak met de medezeggenschapsraad. De locatiedirecteur vertegenwoordigt de school in het bovenschools managementteam, dat onder leiding staat van de directeur bestuurder.†