Verlofaanvraag

Wilt u voor uw kind(eren) verlof aanvragen onder schooltijd, buiten de normale vakanties en vrije dagen om?
Daar zijn maar beperkte mogelijkheden voor. De spelregels hiervoor kunt u hier downloaden.

Voor spoed-bezoek aan de dokter is er een uitzondering: dit kan via absentie wegens de korte termijn waarop dit bekend is.

Wilt u voor uw kind extra verlof aanvragen dan kan dat via het ouderportaal.
Voor een regulier bezoek aan de tandarts onder schooltijd geven wij geen verlof.